Constatare

Dup? ce ani de zile am navigat în lumea centrelor de îngrijiri pentru vârstnici, a apartamentelor cu servicii adiacente ?i a diverselor institu?ii, am ajuns la constatrea c? o parte dintre reziden?ii acestor institu?ii nu ?i-a g?sit locul în aceste formule.

De asemeni, am constatat precum c? o parte dintre aceste persoane a fost for?at? s? p?r?seasc? propria locuin?? datorit? lipsei unei structuri de sus?inere. Dac? aceste structuri ar fi putut fi oferite, multe dintre aceste persoane ar fi r?mas s? locuiasc? în propria cas?.

Stay at Home - Garde-malade à domicile

Stay@Home SPRL | Ruelle Collin 1B, 1320 Beauvechain | Numéro TVA : TVA : BE0632513442