Stay at Home - Garde-malade à domicile
Stay at Home - Garde-malade à domicile

Oferta

Persoanele noastre ofertante de îngrijiri locuiesc la dumneavoastr? acas?, fiind disponibile pentru dumneavoastr? 24 din 24 de ore, 7 din 7 zile.

V? oferim o solu?ie personalizat? ?i adaptat? contra sumei de 115 euro pe zi, inclusiv TVA. V? prezent?m urm?toarele:

* Împreun? identific?m nevoia dumneavoastr? ?i c?utam candidatul ideal. Perioada de c?utare poate dura între 14 ?i 30 de zile.

* Ne ocup?m de selec?ia ?i monitorizarea atent? a persoanei ofertante de îngrijiri.

* Suport administrativ necesar plas?rii persoanei ofertante de îngrijiri, precum ?i cursuri de formare, pl??i, încheierea de asigur?ri, …

* O comunicare clar? cu perspectiv? de ansamblu.

* Înlocuirea persoanei ofertante de îngrijiri în timpul zilei libere.

* Înlocuirea candidatului dac? nu corespunde dorin?elor dumneavoastr?.

* Observarea ?i evaluarea calitativ? a persoanei ofertante de îngrijiri.

Dorin?a noastr? este ca dumneavoastr? s? v? bucura?i de via?? din plin, ?tiind c? sunte?i înconjurat(?) de persoane care vegheaz? asupra dumneavoastr?.

Stay@Home SPRL | Ruelle Collin 1B, 1320 Beauvechain | Numéro TVA : TVA : BE0632513442