Stay at Home - Garde-malade à domicile

 

SunteÈ›i o persoană care îngrijeÈ™te cu drag. LubiÈ›i să lucraÈ›i cu persoanele vârstnice È™i / sau bolnave. O experiență de muncă în Belgia pe bază de contract de muncă vă trezeÈ™te interesul … Noi vă putem ajuta!

Compania noastră aspiră la servicii domiciliare puternice de îngrijire, adaptate È™i calitative, servicii în care persoana ocupă un loc central, această filozofie fiind aplicată atât clienÈ›ilor, cât si candidaÈ›ilor.
Un loc de muncă adaptat, îndrumare È™i comunicare sustenabilă, alături de încadrare legală È™i administrativă. Aceasta este oferta noastră pe care o garantăm.

Profilul căutat

• LucraÈ›i cu plăcere cu persoanele vârstnice.

• SunteÈ›i o persoana plină de respect, caldă È™i profesionistă atunci când acordaÈ›i activitățile de îngrijire.

• AveÈ›i o mentalitate pozitivă, sunteÈ›i entuziast È™i iubiÈ›i să ajutaÈ›i oamenii.

• RealizaÈ›i cu plăcere sarcinile domestice.

• SunteÈ›i independent în realizarea muncii dumneavoastră, putându-vă planifica munca.

• SunteÈ›i punctual(ă), loial(ă) È™i dispuneÈ›i de un simÈ› ridicat al responsabilității.

• SunteÈ›i dispus(ă) să rămâneÈ›i cel puÈ›in 3 luni în Belgia.

• DispuneÈ›i de permis de conducere (nu este obligatoriu, însă este un avantaj).

• SunteÈ›i în posesia unei diplome echivalente diplomei de “Infirmier” sau “Asistent medical” sau de “Îngrijire a vârstnicilor” sau dispuneÈ›i de suficientă experiență de muncă în domeniul îngrijirilor.

• VorbiÈ›i limba engleză sau franceză conform standardelor europene: minimum B1.

• DispuneÈ›i de un cerfiticat de cazier judiciar recent.Stay@Home SPRL | Ruelle Collin 1B, 1320 Beauvechain | Numéro TVA : TVA : BE0632513442