Stay at Home - Garde-malade à domicile

Sarcinile dumneavoastră

• Prezen?? de 24 din 24 de ore ?i 6 zile din 7

• Ajutor în îngrijire
· Realizarea toaletei
· Îngrijiri detaliate (îngrijirea mâinilor, activitate de b?rbierit, …)
· Urm?rirea zilnic? a medicamentelor prescrise

• Ajutor privind alimentarea
· G?tit, în func?ie de dorin?ele dumneavoastr?
· Ajutor privind alimnetarea

• Ajutor privind mobilitatea
· Sustinere pentru a v? trezi ?i ridica, pentru a v? reîntoarce în pat, pentru a v? deplasa
· Suport pentru a v? îmbr?ca ?i dezbr?ca
· Ajutor privind vizitele în afara locuin?ei, plimb?ri
· Pentru a merge s? face?i analize medicale/ vizite la doctor

• Suport domestic
· Realizarea de cump?r?turi
· Cur??enie, c?lcat
· Sp?larea de obiecte de îmbr?c?minte ?i lenjerie de pat
· Îngrijirea animalelor de cas?

• Comunicare
· Schimb de informa?ii între familie ?i echipa medical?
· Trasabilitatea informatiei
· Informarea clientului privind posibilele activit??i în afara domiciliului

Stay@Home SPRL | Ruelle Collin 1B, 1320 Beauvechain | Numéro TVA : TVA : BE0632513442